No.45 発行日 2021年9月        

内容
◇ オンライン交流会のご案内(11/20)
◇ 交流会の報告、参加者の感想(会員限定)
◇ HDとオンライン診療(会員限定)
◇ インタビュー調査のお願い(会員限定)